تجهیزات آماده سازی

تاپینگ پیتزا

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر سرد

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر گرم

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانترگرم 5 لگن

تماس بگیرید

اجاق گاز چهار شعله فردار

گرمخانه دو درب

تماس بگیرید