تجهیزات آماده سازی

تاپینگ پیتزا

24,500,000تومان27,000,000تومان
تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر سرد

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر گرم

1,200,000تومان13,500,000تومان

تجهیزات آماده سازی

کانترگرم 5 لگن

تماس بگیرید

اجاق گاز چهار شعله فردار

گرمخانه دو درب

تماس بگیرید