تجهیزات آماده سازی

تانک شستشو

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

ترولی سه طبقه

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

سینک دو لنگه کابینت دار

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

سینک ظرفشویی صنعتی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کابینت دیواری درب لولایی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کابینت زمینی درب کشویی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر گرم روبسته طبقه دار

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز برنج پاک کنی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز کار با صفحه چوب

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میزکار با صفحه استیل

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

هود دیواری صنعتی

تماس بگیرید