تجهیزات آماده سازی

تاپینگ پیتزا

24,500,000تومان27,000,000تومان

تجهیزات آماده سازی

تاپینگ پیتزا 150

24,500,000تومان27,500,000تومان

تجهیزات آماده سازی

سماور صنعتی گازی و برقی

تجهیزات آماده سازی

کابینت زمینی درب کشویی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر سرد

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر گرم

1,200,000تومان13,500,000تومان

تجهیزات آماده سازی

کانترگرم 5 لگن

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میزکار استیل

1,800,000تومان4,500,000تومان