تجهیزات آماده سازی

تانک شستشو صنعتی

5,900,000تومان7,300,000تومان

تجهیزات آماده سازی

کابینت دیواری استیل

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر سرد

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز تخته کار استیل

4,900,000تومان7,500,000تومان

تجهیزات آماده سازی

میزکار استیل

3,300,000تومان4,500,000تومان