تجهیزات آماده سازی

کابینت دیواری استیل

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کابینت زمینی درب کشویی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر سرد

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کانتر گرم

1,200,000تومان13,500,000تومان

تجهیزات آماده سازی

کانترگرم 5 لگن

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

کباب پز استیل گازی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

گرمخانه مرطوب

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز برنج پاک کنی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز تخته کار استیل

4,900,000تومان7,500,000تومان

تجهیزات آماده سازی

میزکار استیل

1,800,000تومان4,500,000تومان

تجهیزات آماده سازی

هود صنعتی

تماس بگیرید