تجهیزات آماده سازی

تانک شستشو صنعتی

5,900,000تومان7,300,000تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان استیل

4,700,000تومان

تجهیزات آماده سازی

سکوی نگهداری برنج

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

فریزر میز کاری

25,000,000تومان27,000,000تومان

تجهیزات آماده سازی

کابینت دیواری استیل

تماس بگیرید
تماس بگیرید

اجاق گاز چهار شعله فردار

گرمخانه دو درب

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میزکار استیل

1,800,000تومان4,500,000تومان

تجهیزات آماده سازی

هود صنعتی

تماس بگیرید