تجهیزات آماده سازی

کانتر گرم

11,500,000تومان

تجهیزات آماده سازی

کباب پز استیل گازی

تماس بگیرید

تجهیزات حرارتی

کباب پز گازی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

گرمخانه غذا 50 نفره دیجیتال

تماس بگیرید

تجهیزات استیل

گرمخانه غذا صنعتی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میز برنج پاک کنی

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

میزکار استیل

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

هود صنعتی

تماس بگیرید